กิจกรรม (ซ่อน)

ChengMeng2016

งานบุญเช็งเม้งประจำปี 2559

พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูลณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนหรืองานบุญเชงเม้ง  ประจำปี  2559  โดยชมรมสายสกุล ณ สงขลาได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา  จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยอาหารคาวหวานและเครื่องเซ่นไหว้ที่นำมากราบไหว้พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 1 ในสกุล ณ สงขลา  และเป็นบรรพบรุษต้นสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล รวมทั้งเจ้าเมืองสงขลาในสกุล ณ สงขลาทุกท่านด้วย

พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีญาติๆ ทยอยกันมาและได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าแบบปักษ์ใต้ประกอบด้วยข้าวต้มชา กาแฟ  โอวัลติน  ปาท่องโก๋  ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ  ขนมต้มลูกโยน  ขนมจีบ  ซาลาเปา  ในช่วงต้นของพิธี  พระจีนทำพิธีสวดแบบจีนตั้งแต่  6.00 น. เมื่อพระจีนสวดจบพระสงฆ์ 9 รูปมาถึงปะรำพิธี ญาติๆ ได้ร่วมกันถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์  หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จ พิธีสงฆ์ได้เริ่มขึ้น โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ เติมศักด์กฤษณามระเป็นผู้จุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูป  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนญาติๆ จากสายสกุลต่างๆ ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา  ญาติๆ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติๆ ทุกคน  เป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์

หลังจากพิธีสงฆ์  ทุกท่านไปรวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ พร้อมด้วยเครื่องเซ่นไหว้ โดยมีเจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวนำสดุดีเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษ แล้วญาติๆ เข้ากราบไหว้บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา  ต่อด้วยการจุดประทัด เป็นอันเสร็จพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษตระกูลณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนโบราณประจำปี 2559หลังจากนั้น ญาติๆ ได้แยกย้ายกันไปกราบไหว้บรรพบุรุษสายของตน ที่มีสุสานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้งวัดประจำตระกูล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรษตระกูล ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วตามหลักในศาสนาพุทธ

เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนา ชมรมสายสกุล ณ สงขลาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ญาติๆ ณ สงขลาทุกท่านที่มาร่วมทำบุญเชงเม้งในปีนี้  พร้อมด้วยการแสดงของลูกหลานในสกุลณ สงขลาทุกสายสกุลอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตนเอง

Reunion2016

งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  31  ประจำปี  2559

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา, คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ที่สร้างความประทับใจให้แก่ญาติ ๆ เช่น พิธีคารวะบรรพบุรุษ คารวะญาติผู้ใหญ่ (80 ปีขึ้นไป) การขายสลากออกรางวัล การประมูลสิ่งของ การฉาย VTR กิจกรรมของตระกูลและผลงานของ รศ.นพ.ญาใจ ณ สงขลา การแสดงดนตรีของน้องดี-ธิติพงศ์ ภูรีพงศ์พีระ การร้องเพลงของน้องพล-พลพิช์วรรธ ณ สงขลา เป็นต้น  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติ ๆ ได้จนปิดงาน

ChengMeng2016

Reunion2016

งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  31  ประจำปี  2559

งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา, คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ที่สร้างความประทับใจให้แก่ญาติ ๆ เช่น พิธีคารวะบรรพบุรุษ คารวะญาติผู้ใหญ่ (80 ปีขึ้นไป) การขายสลากออกรางวัล การประมูลสิ่งของ การฉาย VTR กิจกรรมของตระกูลและผลงานของ รศ.นพ.ญาใจ ณ สงขลา การแสดงดนตรีของน้องดี-ธิติพงศ์ ภูรีพงศ์พีระ การร้องเพลงของน้องพล-พลพิช์วรรธ ณ สงขลา เป็นต้น  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติ ๆ ได้จนปิดงาน

Back to Top