ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

37/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร:  08-1345-5445

 

16 กรกฎาคม 2564

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ ดังนี้

1. การทำบุญวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามสกุล

“ณ สงขลา” แก่ พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ฑิตย์ ณ สงขลา) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2456 เป็นลำดับที่ 108 และในปีนี้ครบรอบ 108 ปีแห่งการพระราชทานนามสกุล ชมรมสายสกุล ณ สงขลา (ชมรม) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ 8 เจ้าเมืองสงขลา และญาติ ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานในตระกูล ณ สงขลาอีกด้วย พิธีทำบุญจัดขึ้น ณ วัดสุทธิวราราม วัดประจำตระกูล ณ สงขลาในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมี เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นประธานในพิธี ดร.เวคิน สุวรรณคีรี รองประธานตระกูล และ ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรม พร้อมทั้งกรรมการชมรมอีกหลายท่าน ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลในการทำบุญ เพราะปีนี้ชมรมไม่สามารถเชิญญาติๆ ทุกท่านให้มาร่วมพิธีได้เหมือนปีก่อนๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในกรุงเทพมหานครขณะนี้ ทำให้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ญาติๆ ชมรมจึงได้ทำการถ่ายทอดสดพิธีทำบุญผ่านทาง FB ของตระกูลให้ทุกคนได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญเสมือนได้อยู่ในพิธีด้วย และจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้การทำบุญฉลองวันพระราชทานนามสกุลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังที่ตั้งใจไว้

 

2. เล่าเรื่องจากบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเสียใหม่ตาม New normal คือ “ความปกติใหม่ หรือฐานชีวิตใหม่” (ราชบัณฑิตยสภา) เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดโรค เช่น ต้องทำงานที่บ้าน เรียนหนังสือที่บ้าน อยู่กับบ้านกันมากขึ้น เป็นต้น ชมรมจึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะให้สมาชิกในครอบครัว ณ สงขลาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เวลาที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการเชิญชวนให้ญาติๆ ได้ร่วมกันเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตระกูล ณ สงขลาที่ท่านทราบ หรือได้รับการบอกเล่าจากผู้ใหญ่ หรือที่บอกต่อๆ กันมาจากปู่ย่าตายายทวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกๆ หลานๆ ในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล กรุณาขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดเล่าเรื่องของตระกูลให้ฟัง แล้วนำมาเล่าต่อเพื่อแบ่งปันให้ญาติท่านอื่นๆได้รับทราบและภาคภูมิใจไปด้วยกัน เราจะเรียกกิจกรรมนี้ว่า“เล่าเรื่องจากบ้าน (Storytelling From Home) ความจริง Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการดึงเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวของผู้เล่าออกมาเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เล่ามีความภูมิใจ ประทับใจ หรือซาบซึ้งใจในเหตุการณ์ใดๆ ที่ตนทราบมาจากทางใดทางหนึ่ง ในการเล่า ขอให้ญาติๆ เล่าเท่าที่ทราบ ไม่ต้องตีความ ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ ถือเป็นข้อมูลดิบ ที่เสนอออกมาเพื่อให้สมาชิกในตระกูลท่านอื่นๆ ได้ผลัดกันตีความ หรือวิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างเต็มที่ เท่ากับเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ต่อยอด และขยายผลจากเรื่องที่เล่า เพื่อหาข้อสรุปสุดท้าย ดังนั้น หากท่านใดมีเรื่องเล่า กรุณาส่งมาที่ชมรม หรือนำลงในไลน์ตระกูล หรือ FB ตระกูล โดยเขียนหัวเรื่องว่า “เล่าเรื่องจากบ้าน” ส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการเขียน กรุณาโทรมาเล่าให้ ดร.เวคิน สุวรรณคีรี (โทร 081-483-0438) หรือกรรมการชมรมท่านใดท่านหนึ่งฟังก็ได้ เพื่อจะได้เขียนให้  หากเรื่องเล่าที่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์จากญาติๆ จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแล้ว มีจำนวนมากพอสมควร ชมรมจะจัดทำเป็น “บันทึกตระกูล ณ สงขลา” เพื่อบันทึกเรื่องเล่าของทุกท่านไว้เป็นหลักฐานให้ ณ สงขลารุ่นหลังๆ ได้รับทราบและภูมิใจ และเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและความเสียสละของผู้เล่า ชมรมจะจัดส่งของชำร่วยไปให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้เล่าทุกท่านที่เล่าเรื่องส่งมา ยิ่งไปกว่านั้น หากเรื่องเล่าใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเรื่องเล่าดีเด่น ชมรมจะส่งของรางวัลไปให้เป็นพิเศษอีกด้วย

     ตัวอย่าง “เล่าเรื่องจากบ้าน”

            “นายสุเทพ ณ สงขลา (อายุ 96 ปี) บุตรชายพระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ฑิตย์ ณ สงขลา) เล่าจากความทรงจำว่า พระยาอภิรักษ์ ฯ เป็นผู้หนึ่งในทีมงานควบคุมการก่อสร้างสถานีรถไฟสวนจิตรลดาหลังปัจจุบันที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2465 ทดแทนอาคารไม้หลังเดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 การออกแบบภูมิทัศน์บริเวณลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) และการปลูกต้นไม้ในถนนราชดำเนินจนถึงหน้าโรงหนังเฉลิมไทย โดยพระยาอภิรักษ์ ฯ ได้สั่งให้คนงานเพาะเม็ดมะขามไว้ในกระป๋องนมตราแหม่มทูนหัวเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะนำไปปลูกเป็นแนวยาวตลอดทั้งถนน จนเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของถนนราชดำเนินในปัจจุบัน”

 

3. ณ สงขลาดีเด่น โรคร้ายโควิด-19 ไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้านมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างความท้อแท้ หดหู่ ซึมเศร้า กังวล เศร้าหมอง และเป็นทุกข์ให้แก่ทุกคนอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เราเคยประสบมา ชมรมจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ญาติๆ ด้วยการนำความสุข ความภาคภูมิใจของตระกูลมาแบ่งปันให้ทราบ ด้วยการยกย่อง ณ สงขลาดีเด่นขึ้น การประกาศ ณ สงขลาดีเด่นได้ริเริ่มขึ้นโดย “รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา” คุณพ่อของ ดร.เอกพล ณ สงขลา เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว เพื่อประกาศเกียรติคุณญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่ได้สร้างคุณงามความดีหรือประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแวดวงราชการ หรือภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการศึกษา โดยจะนำชื่อและผลงานของท่านเหล่านั้นมาประกาศ เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความสำเร็จของสมาชิกในตระกูล

 

ในหนังสือเวียนฉบับนี้ ชมรมขอประกาศรายชื่อ ณ สงขลาดีเด่น ดังนี้

1. รศ.ดร.ภิญโญ (โญ) สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ดม.ศ.) รางวัลนิคเคอิเอเชียไพรซ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม รางวัลเอเชียแปซิฟิค สาขาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)” ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2464

 

2. นายเดชาภิวัฒน์ (ดีซี) ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)” ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของ ข้าราชการพลเรือน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

 

3. ดร.เอกพล (เอก) ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

4. นางสาวสุปรียา (แก้ม) สุคนธจิตต์ บุตร คุณวรวัฒน์ - คุณใจทิพย์ สุคนธจิตต์ หลานยายของคุณเนาวรัตน์ (โรจนะหัสดิน) เข็มทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ด้วยคะแนนสูงสุดในสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

 

การเชิดชูผลงานของ ณ สงขลาดีเด่นในที่นี้ ก็เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับ ณ สงขลารุ่นต่อๆ ไป ในอันที่จะเพียรพยายามสร้างตนเองให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับ ณ สงขลาดีเด่น ชมรมเชื่อว่าหากทุกท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ พยายามและอดทน ทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็น ณ สงขลาดีเด่นได้เช่นเดียวกัน

 

4. ณ สงขลาเอื้ออาทร เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา การค้าการขายไม่ราบรื่นเหมือนเดิม ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยมีความยากลำบากมากขึ้น ชมรมได้เล็งเห็นปัญหาในข้อนี้ จึงมีดำริที่จะเปิดโอกาสให้ญาติๆ ได้นำสินค้า ผลผลิต หรือธุรกิจของท่านมาลงโฆษณาในหนังสือเวียนนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในยามวิกฤติอันเลวร้ายนี้ และเปิดโอกาสให้ญาติๆ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ หากท่านใดมีความประสงค์จะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน ขอให้ส่งข้อความ และรายละเอียดของสินค้ามาให้ชมรมพิจารณาได้ที่ คุณทรงธรรม (อ๊อส) ณ สงขลา (โทร 081-990-5199) หรือ คุณธัญรัชฎ์ (ชมพู) ณ สงขลา (โทร 081-694-7508) กรรมการชมรม เพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมชมรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากได้รับการอนุมัติ ชมรมก็จะนำลงโฆษณาในหนังสือเวียนนี้ให้ต่อไป

 

5. สังคม ณ สงขลา.....# ชมรมขอขอบคุณ คุณณัฐ จารุจินดา ที่ปรึกษาชมรม ที่ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดพิธีทำบุญวันพระราชทานนามสกุลที่วัดสุทธิวรารามเมื่อวันอาทิตย์ (4 ก.ค.) ที่ผ่านมา พร้อมด้วย คุณทรงธรรม ณ สงขลา กรรมการชมรม ที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในการถ่ายทอดสดพิธีให้ญาติๆ ทางบ้านได้รับชมโดยผ่านทาง FB ของตระกูลได้อย่างแข็งขัน และ คุณโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา คุณธัญศักดิ์ ณ สงขลา และคุณรมิดา ธนาจรัสรัช กรรมการชมรม ที่ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนงานทำบุญสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและน่าประทับใจ.....# ข่าวเศร้า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีญาติ ณ สงขลาหลายท่านถึงแก่กรรม เช่น คุณประสงค์ สิวายะวิโรจน์ คุณพิศวาท เลิศไพบูลย์ คุณสนิทเทียม ณ สงขลา พ.ต.อ.สุธา ณ สงขลา คุณวิจิตร โพธิ์วิจิตร เป็นต้น ชมรมขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทุกท่านด้วย และขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

สุดท้ายนี้ ชมรมขอเป็นกำลังใจให้กับญาติๆ ทุกท่าน ในอันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในยามวิกฤติเช่นนี้ไปให้ได้ ขอให้ทุกท่านตั้งสติให้ดี อย่าท้อแท้และเบื่อหน่าย จิตอย่าตกไปตามกระแสข่าว พิจารณาข้อมูลข่าวสารให้รอบด้าน วิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็น คาดเดาความเป็นได้ในอนาคต ทำจิตใจให้สงบร่มเย็น กินอาหารนอนหลับออกกำลังกายให้เต็มที่ ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด อย่าประมาท การ์ดอย่าตก และต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัย

 

ด้วยความรักและเคารพ

ดร.เวคิน สุวรรณคีรี  รองประธานตระกูล ณ สงขลา

ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

 

 

Back to Top